امکانات‌ دیگر ویرایش

نکته : از این کتابخانه تا آخر سال ۹۸ پشتیبانی می‌شود (فقط به صورت Bug Fix)؛ بنابراین برای استفاده کتابخانه چابک در فریم‌ورک React Native لطفا به مستندات کتابخانه (React Native (bridge ما مراجعه کنید.

چابک متناسب با نیاز شما امکانات دیگری را هم در اختیار شما می گذارد. در این صفحه می‌توانید از وضعیت اتصال سرور و کلاینت مطلع شوید. شناسه‌های دستگاه و کاربر خود را از چابک دریافت نمایید. در آخر می‌توانید از اطلاعات کاربران خود را مدیریت کنید.


وضعیت اتصال به سرور

برای اطلاع از وضعیت آنلاین یا آفلاین بودن،میتوانید از متد زیر استفاده کنید:

connecting: دریافت وضیت در حال اتصال

chabok.on('connecting', _ => {status = 'Connecting ...'}); 

connected: دریافت وضعیت اتصال برقرار شده است

chabok.on('connected', _ => {status = 'connected ...'}); 

disconnected: دریافت وضعیت اتصال قطع شده است

chabok.on('disconnected', _ => {status = 'disconnected ...'}); 

closed: دریافت وضعیت اتصال بسته شده است

chabok.on('closed', _ => {status = 'closed ...'}); 

error: رویداد دریافت خطا‌ها

chabok.on('error', _ => {status = 'error ...'}); 


دریافت شناسه دستگاه

هر دستگاه در پلتفرم چابک دارای یک شناسه منحصر به فرد می‌باشد، برای دسترسی به این شناسه می‌توانید متد زیر را فراخوانی کنید:

chabok.getInstallationId().then( installationId => {
	console.log('InstallationId: ', installationId)
}).catch(error => {
	console.log('Fail to getInstallationId', error)
})

دریافت شناسه کاربر

هر کاربر در پلتفرم چابک دارای یک شناسه منحصر به فرد می‌باشد، برای دسترسی به این شناسه می‌توانید متد زیر را فراخوانی کنید:

chabok.getUserId().then(userId => {
	console.log('userId: ', userId)
}).catch(error => {
	console.log('Fail to getUserId', error)
})