راه‌اندازی ویرایش

پس از طی کردن مراحل صفحه پیش‌نیازها، می‌توانید راه‌اندازی SDK چابک را شروع کنید. در ابتدا شما باید کتابخانه چابک را نصب کنید. در انتها، مقداردهی و راه‌اندازی کتابخانه چابک را در اپلیکیشنتان انجام دهید و برای شناخت کاربر توسط چابک، مرحله ثبت کاربر را حتما پشت سر بگذارید.

برای انجام موفق این کارها باید تمام مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید:

۱- نصب کتابخانه

۲- مقداردهی اولیه (Initialize)

۳- ثبت کاربر (Register)


۱- نصب کتابخانه

برای نصب از طریق npm:

npm install react-native-chabok --save

یا yarn:

yarn add react-native-chabok

بعد از اتمام نصب، دستور زیر را اجرا کنید تا ماژول به پروژه شما لینک شود:

react-native link react-native-chabok

نکته: دقت داشته باشید که اندروید و آی‌اواس نیاز به نصب جداگانه دارند که در ادامه به هر دو پرداخته می‌شود:

نصب کتابخانه اندروید

فایل build.gradle در پوشه android/app را به صورت زیر ویرایش نمایید:

android {
  compileSdkVersion 26
  buildToolsVersion "26.0.2"
  ...
}
dependencies {
  ...
  implementation "com.google.android.gms:play-services-gcm:10.2.6"
  implementation 'me.leolin:ShortcutBadger:1.1.22@aar'
  implementation 'com.adpdigital.push:chabok-lib:2.16.0'
  implementation 'com.android.installreferrer:installreferrer:1.0'
  ...
}

شما می‌توانید از نسخه‌های بالاتر از ۲۶ buildTools و compileSdk هم استفاده کنید. دلیل ما برای استفاده از نسخه ۲۶ این است که پایین‌ترین نسخه‌ای است که اندروید پشتیبانی می‌کند.

 • آخرین نسخه فایل کتابخانه چابک از اینجا قابل دسترس می‌باشد. در انتها گزینه سینک را بزنید.

نکته: در اندروید ۹ به بالا در صورت مقداردهی targetSdkVersion در فایل build.gradle به مقدار 28، کد زیر را به فایل AndroidManifest.xml در تگ application اضافه کنید:

<uses-library android:name="org.apache.http.legacy" android:required="false" /> 

نصب کتابخانه آی‌اواس

چابک از طریق CocoaPods در دسترس است. بنابراین برای نصب، در فایل ios پروژه خود یک Podfile اضافه کنید:

$ cd ios
$ pod init

سپس chabokPush dependency را به Podfile خود مانند زیر اضافه کنید:

use_frameworks!
platform :ios, '9.0'

target 'YOUR_TARGET_NAME' do

 # Pods for AwesomeProject
 pod 'ChabokPush'

end

پس از آن با روش زیر Podfile را نصب کنید:

$ pod install

پس از اجرای دستورات بالا اگر با خطایی روبه رو شدید ، دستور زیر را وارد کنید سپس pod install را دوباره اجرا کنید.

$ pod update

حالا برای اطمینان از نصب، پروژه را در xcode باز کنید ، اگر header فایل چابک را مشاهده کردید، نصب کتابخانه آی‌او‌اس موفقیت آمیز بوده است.

پس از آن پروژه آی‌اواس خود را در xcworkspace. با xcode و همینطور node_modules/react-native-chabok/ را باز کنید. فایل‌های ios/AdpPushClient.h و ios/AdpPushClient.m را به پروژه خود اضافه کنید.

اکنون داخل کلاس AppDelegate، ایمپورت را مانند زیر انجام دهید:

#import <AdpPushClient/AdpPushClient.h>

....

- (void)application:(UIApplication *)application didFailToRegisterForRemoteNotificationsWithError:(NSError *)error{
 // Hook and handle failure of get Device token from Apple APNS Server
 [PushClientManager.defaultManager application:application didFailToRegisterForRemoteNotificationsWithError:error];
}

- (void)application:(UIApplication *)application didRegisterForRemoteNotificationsWithDeviceToken:(NSData *)deviceToken{
 // Manager hook and handle receive Device Token From APNS Server
 [PushClientManager.defaultManager application:application didRegisterForRemoteNotificationsWithDeviceToken:deviceToken];
}

- (void)application:(UIApplication *)application didRegisterUserNotificationSettings:(UIUserNotificationSettings *)notificationSettings{
 // Manager hook and Handle iOS 8 remote Notificaiton Settings
 [PushClientManager.defaultManager application:application didRegisterUserNotificationSettings:notificationSettings];
}


مدل نسخه‌گذاری در چابک (Semantic Versioning)

چابک از مدل نسخه‌گذاری MAJOR.MINOR.PATCH استفاده می‌کند. همه تغییرات نسخه‌ها بلافاصله پس از انتشارشان به صورت موردی در صفحه لیست تغییرات برای اطلاع شما اضافه می‌شوند. برای همین توصیه می‌کنیم این صفحه را حتما مطالعه نمایید. این موارد برای هر نسخه در دو بخش ارتقا (در صورت وجود ارتقا) و تغییرات برای شما نمایش داده شده‌ است.

 • Patch: تغییرات در این سطح شامل Bug Fix و قابلیت‌های بسیار کوچک می‌باشد. به روز رسانی به این نسخه‌ها نیاز به تغییری در کد ندارد. برای آگاهی از آن‌ها، باید بخش تغییرات را مطالعه کنید. به عنوان مثال به‌ روز رسانی کتابخانه چابک از نسخه 2.13.0 به نسخه 2.13.2 مربوط به این سطح می‌شود.
 • Minor: تغییرات در این سطح شامل قابلیت‌های بزرگتر و تغییر در کارکرد (Functionality) کتابخانه می‌شود. در به روز رسانی به این نسخه‌ها حتما باید بخش ارتقا و تغییرات صفحه لیست تغییرات را با دقت مطالعه کنید. در صورت بروز هر گونه مشکل در نتیجه رعایت نکردن نکات بخش ارتقا و تغییرات در به روز رسانی به نسخه‌های Minor، تیم چابک مسئولیتی را نمی‌پذیرد. توصیه می‌کنیم که هر سه تا شش ماه اقدام به بررسی نسخه‌های Minor نمایید. به عنوان مثال به‌ روز رسانی کتابخانه چابک از نسخه 2.12.1 به نسخه 2.13.2 مربوط به این سطح می‌شود.
 • Major: این سطح از تغییرات مخصوص بازنویسی و یا تغییرات اساسی در کتابخانه چابک است. در به روز رسانی به این نسخه‌ها حتما باید بخش ارتقا و تغییرات تغییرات صفحه لیست تغییرات را با دقت مطالعه کنید. در صورت بروز هر گونه مشکل در نتیجه رعایت نکردن نکات بخش ارتقا و تغییرات در به روز رسانی به نسخه‌های Major، تیم چابک مسئولیتی را نمی‌پذیرد. بنابراین توصیه می‌کنیم که هر یک سال اقدام به بررسی نسخه‌های Major نمایید. به عنوان مثال به‌روزرسانی کتابخانه چابک از نسخه 1.0.1 به نسخه 2.13.2 مربوط به این سطح می‌شود.


۲- مقدار‌دهی اولیه (Initialize)

در ابتدا برای اندروید در فایل MainApplication.java کد زیر اضافه نمایید:

نکته :‌ تمامی متدهایی که در این بخش بیان می‌شود باید تنها یک بار فراخوانی شود.

import android.app.Application;

//React-Native
import com.facebook.react.ReactPackage;
import com.facebook.react.ReactNativeHost;
import com.facebook.react.ReactApplication;
import com.adpdigital.push.rn.ChabokReactPackage;
import com.facebook.react.shell.MainReactPackage;

//Chabok
import com.adpdigital.push.AdpPushClient;
import com.adpdigital.push.ChabokNotification;
import com.adpdigital.push.NotificationHandler;
import com.adpdigital.push.ChabokNotificationAction;

//Java
import java.util.List;
import java.util.Arrays;

public class MainApplication extends Application implements ReactApplication {

 private final ReactNativeHost mReactNativeHost = new ReactNativeHost(this) {
  @Override
  public boolean getUseDeveloperSupport() {
   return BuildConfig.DEBUG;
  }

  @Override
  protected List<ReactPackage> getPackages() {
   return Arrays.<ReactPackage>asList(
       new MainReactPackage(),
       new ChabokReactPackage()
   );
  }

  @Override
  protected String getJSMainModuleName() {
   return "index";
  }
 };

 @Override
 public void onCreate() {
  super.onCreate();

  //AdpPushClient.init() should always be called in onCreate of Application class
  AdpPushClient.init(
      getApplicationContext(),
      MainActivity.class,
      "APP_ID/SENDER_ID", //based on your environment
      "API_KEY",     //based on your environment
      "USERNAME",   //based on your environment
      "PASSWORD"   //based on your environment
  );

  AdpPushClient.get().addNotificationHandler(new NotificationHandler(){
   @Override
   public boolean notificationOpened(ChabokNotification message, ChabokNotificationAction notificationAction) {
    ChabokReactPackage.notificationOpened(message, notificationAction);
    return super.notificationOpened(message, notificationAction);
   }
  });

 }

 @Override
 public void onTerminate() {
  AdpPushClient.get().dismiss();

  super.onTerminate();
 }

 @Override
 public ReactNativeHost getReactNativeHost() {
  return mReactNativeHost;
 }
}

نکته: در این متد به جای پارامتر‌های APP_ID/SENDER_ID, API_KEY(SDK_KEY), SDK_USERNAME, SDK_PASSWORD مقادیر مربوط به حساب چابک خود را وارد نمایید. نحوه ایجاد حساب در بخش پیش‌نیازها توضیح داده شده است. در صورت داشتن حساب چابک هم می‌توانید این مقادیر را از پنل بخش تنظیمات قسمت دسترسی‌ و توکن‌ها بردارید.

 • APP_ID/SENDER_ID: برای این مقدار کافی است فقط SENDER_ID (شناسه‌ گوگل برای پوش‌نوتیفیکیشن) و APP_ID (شناسه چابک برای هر اپلیکیشن) را در کنار هم قرار دهید. به عنوان مثال این مقدار برای حساب دموی چابک 839879285/chabok-starter می‌شود. (مقدار عددی SENDER_ID است.)

 • API_KEY: این مقدار را باید از پنل > تنظیمات > دسترسی و توکن‌ها بردارید.

 • SDK_USERNAME: این مقدار را باید از پنل > تنظیمات > دسترسی و توکن‌ها بردارید.

 • SDK_PASSWORD: این مقدار را باید از پنل > تنظیمات > دسترسی و توکن‌ها بردارید.

پس از آن، برای ارتباط با سرور چابک لازم است یک نمونه از کلاس chabok.AdpPushClient بسازید و آن را مقدار‌دهی کنید. فراخوانی این متد فقط یکبار کافی است.

برای مقدار‌دهی اولیه می‌بایست از طریق متد init اطلاعات حساب چابک و تنظیمات اولیه را وارد نمایید. در const options به جای پارامتر‌های APP_ID/SENDER_ID, API_KEY, SDK_USERNAME, SDK_PASSWORD مقادیر مربوط به حساب چابک خود را که در بالا توضیح داده شده، وارد نمایید. به قطعه کد زیر دقت کنید:

import { NativeEventEmitter, NativeModules } from 'react-native';
import chabok from 'react-native-chabok';

componentDidMount(){
	const options = {
		appId: "APP_ID/SENDER_ID", 		//based on your environment
		apiKey: "API_KEY",			//based on your environment
		username: "SDK_USERNAME",		//based on your environment
		password: "SDK_PASSWORD", 		//based on your environment

		//true connects to Sandbox environment
		//false connects to Production environment
		devMode: true
	};

	this.chabok = new chabok.AdpPushClient();

	this.chabok.init(
		  options.appId,
		  options.apiKey,
		  options.username,
		  options.password,
		  options.devMode
	).then((state) => {
		  console.log("Initialize SDK ", state);
	}).catch((error) => {
		  console.error("Not Initialize error: ", error);
	});
	
	...
}

نکته: در این متد به جای پارامتر‌های APP_ID/SENDER_ID, API_KEY(SDK_KEY), SDK_USERNAME, SDK_PASSWORD مقادیر مربوط به حساب چابک خود را وارد نمایید. نحوه ایجاد حساب در بخش پیش‌نیازها توضیح داده شده است. در صورت داشتن حساب چابک هم می‌توانید این مقادیر را از پنل بخش تنظیمات قسمت دسترسی‌ و توکن‌ها بردارید.

 • APP_ID/SENDER_ID: برای این مقدار کافی است فقط SENDER_ID (شناسه‌ گوگل برای پوش‌نوتیفیکیشن) و APP_ID (شناسه چابک برای هر اپلیکیشن) را در کنار هم قرار دهید. به عنوان مثال این مقدار برای حساب دموی چابک 839879285/chabok-starter می‌شود. (مقدار عددی SENDER_ID است.)

 • API_KEY: این مقدار را باید از پنل > تنظیمات > دسترسی و توکن‌ها بردارید.

 • SDK_USERNAME: این مقدار را باید از پنل > تنظیمات > دسترسی و توکن‌ها بردارید.

 • SDK_PASSWORD: این مقدار را باید از پنل > تنظیمات > دسترسی و توکن‌ها بردارید.

 • devMode: تعیین می‌کند که اپلیکیشن شما به محیط آزمایشی (Sandbox) و یا عملیاتی (Production) چابک متصل شود. این موضوع بستگی به این دارد که حساب کاربری شما روی کدام محیط تعریف شده باشد. مقدار true به محیط آزمایشی و مقدارfalse به محیط عملیاتی متصل می‌شود. در نظر داشته باشید، هر محیط به کلیدهای دسترسی (appId, apiKey, username و password) خودش در متد init نیاز دارد. بنابراین در صورت تغییر مقدار devMode کلید‌های دسترسی آن هم باید تغییر داده شود.

نکته: برای درخواست حساب محیط عملیاتی، در بخش تنظیمات پنل، وارد بخش درخواست حساب عملیاتی شوید و درخواست خود را ثبت نمایید تا پس از تایید و ساخت حساب عملیاتی شما، اطلاعات جدید حسابتان (appId, apiKey, username و password) تعیین گردد.

۳- ثبت کاربر (Register)

یکی از مزیت‌های چابک نسبت به درگاه‌های ارسال پوش‌نوتیفیکیشن، امکان معرفی هر کاربر با یک شناسه منحصر به فرد است. این قابلیت به شما امکان می‌دهد دستگاه‌های کاربر را مدیریت کنید و سوابق جمع‌آوری شده را همانند یک سیستم مدیریت مشتریان (CRM) در اختیار داشته باشید. این شناسه می‌تواند برای دستگاه‌های متعدد یک کاربر استفاده شود. شناسه کاربر می‌تواند هر فیلد با ارزش و معنا‌دار برای کسب و کار شما باشد که کاربر خود را با آن شناسایی می‌کنید. شماره موبایل، کدملی، شماره‌حساب، ایمیل و یا حتی شناسه دیتابیس‌تان مثال‌هایی از شناسه‌های کاربری مناسب در موارد واقعی هستند. ارسال پیام‌ به کاربران توسط همین شناسه‌ها و بدون استفاده از توکن یا شناسه گوشی، به سادگی امکان پذیر خواهد بود.

نکته: ترکرها به طور معمول نصب را اولین بازدید حساب می‌کنند (مانند سرویس ادجاست)، اما مزیت ترکر چابک در شمارش نصب این است که شما می‌توانید علاوه بر مدل ادجاست نصب را پس از ورود کاربر و احراز هویت او در اپلیکیشنتان تعریف کنید. با این کار شما یک اقدام دیگری برای جلوگیری از تقلب در شمارش نصب انجام می‌دهید، به این دلیل که امضاهای کاربر، قبل و بعد از ثبت او (register) مطابقت داده می‌شوند و در صورت تایید به عنوان یک نصب سالم در نظر گرفته می‌شوند.

با استفاده از متد register می‌توانید یک نام کاربری به هر کاربر اختصاص دهید. این متد شناسه کاربر را گرفته و کاربر را با آن شناسه روی سرور چابک ثبت‌نام می‌کند:

نکته : متد register باید فقط یک بار در طول اجرا اپلیکیشن فراخوانی شود.

this.chabok.register('USER_ID');

نکته امنیتی : مقدار USER_ID را هرگز به صورت خام در LocalStorage ذخیره نکنید، چون این مقدار شناسه معنادار می‌باشد و می‌توان با آن کاربر را روی چابک ثبت‌نام کرد. برای این منظور می‌توانید از دریافت شناسه کاربر در صفحه امکانات دیگر استفاده نمایید.

this.chabok.getUserId().then(userId => {
	console.log('userId: ', userId)
}).catch(error => {
	console.log('Fail to getUserId', error)
})

به عنوان مثال اگر اپلیکیشن شما دارای صفحه ورود و ثبت‌نام می‌باشد، متد register را در صفحه ورود یا ثبت‌نامپس از احراز هویت کاربر و همچنین، پس از هر بار اجرای (در فایل App متد componentDidMount) اپلیکیشن فراخوانی کنید تا کاربر به سرور چابک متصل شود.

componentDidMount(){
  ...
  
  this.chabok.getUserId().then(userId => {
    if (userId) {
      this.chabok.register(userId)
    } else {
    
      //If user is not registered verify the user and
      //call this.chabok.register('USER_ID') method at login page
      this.chabok.register('USER_ID');
    }
  }).catch(error => {
    console.log('Fail to getUserId ', error)
  })
}

نکته: مقدار USER_ID می‌تواند بین ۳ تا ۶۴ کاراکتر باشد. زبان فاسی، کاراکترهای #,+,*,\,/ و فاصله هم در آن مجاز نیستند.

نکته : در صورتی که مقداردهی اولیه و ثبت کاربر به درستی اعمال شده باشد، می‌توانید اطلاعات دستگاه متصل خود را در بخش مشترکین پنل چابک مشاهده کنید.

در صورتی که مقداردهی اولیه و ثبت کاربر به درستی اعمال شده باشد، می‌توانید اطلاعات دستگاه متصل خود را در بخش مشترکین پنل چابک مشاهده کنید.

کاربر مهمان

در صورتی که اپلیکیشن شما قابلیت ایجاد حساب کاربری داشته باشد می‌توانید کاربر را تا زمانی که حساب ایجاد نکرده است به عنوان کاربر مهمان در سیستم خود ثبت کنید و سپس به محض ایجاد حساب و دریافت اطلاعات او، آن کاربر را به عنوان کاربر دائم خود مانند بالا ثبت کنید.

نکته: در صورتی که می‌خواهید از ترکر نصب استفاده کنید و نصب‌ها را به محض اولین ورود کاربر محاسبه کنید (مانند سرویس ادجاست) باید از این متد استفاده کنید. دقت داشته باشید که این متد را به تنهایی به کار نبرید زیرا هر بازدید کاربر را مهمان جدید محاسبه می‌کند. برای اطلاعات بیشتر مستندات ترکر نصب را مطالعه کنید.

متد زیر کاربر را به عنوان کاربر مهمان ثبت می‌کند و به طور خودکار یک تگ مهمان (CHABOK_GUEST) به او اختصاص می‌دهد:

this.chabok.registerAsGuest();

رویداد تایید ثبت کاربر

رویداد onRegister به شما این امکان را می‌دهد که بررسی کنید آیا عملیات ثبت‌ کاربر انجام شده است یا خیر.

const chabokEmitter = new NativeEventEmitter(NativeModules.AdpPushClient);

chabokEmitter.addListener('onRegister', (status)=>{ 
  if (status.isRegister) { 
    console.log('User registered ', status); 
	} else { 
    console.log('Not registered error:', error); 
	} 
})

حذف کاربر

برای حذف دستگاه کاربر از سرور چابک می‌توانید از متد unregister استفاده کنید. پس از حذف کاربر، چابک دیگر به دستگاه‌های آن userId پوش ارسال نخواهد کرد. توصیه می‌شود این متد را زمانی که کاربر در اپلیکیشنتان از حساب خود خارج می‌شود (Logout) فراخوانی کنید. این امر باعث می‌شود تا کاربر از حفظ شدن حریم شخصی خود پس از خروج از حساب کاربری اطمینان یابد. پس از آن هم کاربر را به عنوان یک کاربر مهمان ثبت کنید تا همچنان با او تعامل داشته باشید.

برای حذف دستگاه کاربر از سرور چابک می‌توانید از متد زیر استفاده کنید:

this.chabok.unregister()

پس از اتمام این مراحل شما می‌توانید با فراخوانی این رویدادها از اتصال دستگاه به چابک اطمینان یابید.

نکته: پروژه Starter به شما کمک می‌کند بدون هیچ کد اضافه‌ای و فقط با اجرای آن، از پلتفرم چابک استفاده کنید. همچنین به کمک این پروژه با نحوه صحیح پیاده سازی متدهای چابک آشنا خواهید شد.