داده‌های سفارشی کاربر ویرایش

در این صفحه می‌توانید برای کاربرانتان اطلاعات (attributes) و تگ اضافه کنید. ثبت اطلاعات هر کاربر به تعامل شما با او کمک می‌کند طوری که می‌توانید پیام‌های شخصی‌سازی شده برایشان ارسال کنید.مدیریت اطلاعات کاربر (User Attributes)


شما می‌توانید اطلاعات و داده‌هایی که از کاربرانتان دارید را در پروفایل او مدیریت کنید و در تعامل با او از آن‌ها استفاده کنید.


ثبت اطلاعات کاربر

شما می‌توانید اطلاعاتی که از کاربر دارید (مانند نام، نام خانوادگی، جنسیت، سن و …) را به طور دلخواه با استفاده از متد زیر، در پروفایل او ثبت کنید:

this.chabok.setUserAttributes({
        firstName: 'مهدی',
        lastName: 'یعقوبی',
        age: 19,
        gender: 'مرد',
        birthday: new Date(947808000)
      });

پس از فراخوانی این متد و ثبت اطلاعات می‌توانید آن را در پنل > جزئیات دستگاه > کارت اطلاعات کاربر مانند زیر مشاهده کنید:

عکس مربوطه


نکته : در صورتی که از شماره تلفن (پارامتر phone) در اطلاعات کاربران (Attribute) استفاده کنید، می‌توانید با smart API چابک اقدام به ارسال پیامک کنید. فقط دقت داشته باشید که شماره همراه کاربر با کد کشور او شروع شود؛ به عنوان مثال ۹۸۹۱۲۰۴۹۸.

نکته: در صورتی که از آدرس ایمیل (پارامتر email) در اطلاعات کاربران (Attribute) استفاده می‌کنید، می‌توانید با smart API چابک به کاربران ایمیل بزنید.

نکته : دقت داشته باشید type مقداری که به value در متد setUserAttributes داده‌اید، را نمی‌توانید تغییر دهید . به این معنی که اگر boolean ذخیره کرده‌اید، دیگر نمی‌توانید عدد یا string دهید یا برعکس. به مثال زیر توجه کنید.

به عنوان مثال اگر مقدار age را مانند زیر string قرار داده باشید:

this.chabok.setUserAttributes({
        age: 'نوزده'
      });

دیگر عدد قرار دادن آن مانند زیر کار نخواهد کرد:

this.chabok.setUserAttributes({
        age: 19
      });


دریافت اطلاعات کاربر

برای دریافت اطلاعت کاربر متد زیر را فراخوانی کنید:

this.chabok.getUserAttributes()

نکته: در نسخه‌های ۱.۴.۰ یا پایین‌تر از متد زیر استفاده کنید:

this.chabok.setUserInfo({
        firstName: 'مهدی',
        lastName: 'یعقوبی',
        age: 19,
        gender: 'مرد'
      });


افزایش داده‌های کمیتی کاربر

شما می‌توانید داده‌های کمیتی کاربر را مانند بازدید از محصول یا صفحه‌ای، خرید آیتم خاصی و .. را به تعداد دلخواهتان افزایش دهید. برای این کار متد زیر را فراخوانی کنید:

this.chabok.incrementUserAttribute('visit_comedy_shows');مدیریت تگ‌ها


یکی از قوانین سگمنت، تگ یا همان برچسب‌گذاری کاربران می‌باشد. به عنوان مثال می‌توانید کاربران خود را بر اساس جنسیت برچسب‌گذاری کرده و به آن‌ها پیام خاصی را ارسال کنید و یا به کاربرانی که از پرداخت درون برنامه‌ای شما استفاده می‌کنند یک Tag با عنوان Premium_User اختصاص دهید.

افزودن تگ

با استفاده از متد زیر، شما می‌توانید به کاربر فعلی یک Tag اختصاص دهید:

this.chabok.addTag("Premium_User")

اگر هم می‌خواهید به کاربرتان چند Tag یکجا اضافه کنید، می‌توانید از کد زیر استفاده کنید:

this.chabok.addTags("Premium_User", "Male", "Teenage")

همچنین می‌توانید با استفاده از این متد، از افزودن و یا خطا در عملیات با خبر شوید:

this.chabok.addTag('TAG_NAME')
  .then(res => {
    alert('This tag was assign to ' + this.chabok.getUserId() + ' user');
    })
  .catch(_ => console.warn("An error happend adding tag ...",_));

اگر عملیات افزودن تگ با موفقیت انجام شود، می‌توانید از طریق پنل چابک، تگ اضافه شده به کاربر را در بخش مشترکین همانند تصویر زیر مشاهده کنید:

مشترک چابک

حذف تگ

با استفاده از متد زیر، می‌توانید یک Tag خاص از کاربر فعلی را حذف کنید:

this.chabok.removeTag("Premium_User")

اگر هم می‌خواهید به کاربرتان چند Tag یکجا حذف کنید، می‌توانید از کد زیر استفاده کنید:

this.chabok.removeTags("Premium_User", "Male", "Teenage")

نکته: برای حذف همه تگ‌های یک کاربر می‌توانید در متد بالا، جای نام تگ‌ها را خالی بگذارید.