ترکر ویرایش

ترکرها (یا شمارنده‌ها) ابزاری برای اندازه‌گیری نتایج کمپین‌های تبلیغاتی هستند؛ با این مکانیزم که داده‌های آماری کمپین (مانند تعداد کلیک، نصب، منابع هر کدام و …) را در اختیار شما می‌گذارند تا با تحلیل آن‌ها بتوانید کمپین‌های جذب کاربر خود را بهینه‌سازی کنید.

در این قسمت شما می‌توانید برای کمپین‌های نصب خود، ترکر تعریف کنید. برای این کار باید نام و لینک مقصدی کمپینتان را ثبت کنید. پس از فعال کردن ترکر می‌توانید آمار لحظه‌ای آن را مشاهده کنید.

برای آشنایی با راه‌اندازی ترکر مستندات آن را در اندروید و آی‌اواس مطالعه کنید.


سطح‌بندی پویا

سطح‌بندی پویا به شما امکان می‌دهد تا با ساخت یک ترکر، بی نهایت زیر ترکر (subtracker) داشته باشید. هدف زیر ترکرها در واقع دسته‌بندی مخاطبان، برای ارزیابی و در نتیجه بهینه‌سازی هرچه بیشتر است. به عنوان مثال شما می‌خواهید کمپین‌های تابستانه خود را برای گرفتن نصب بروید. طبیعی است که شما این کار را با یک کمپین و یا یک محتوا منتشر نکنید. در این حالت می‌توانید به سادگی به تعداد کمپین‌های خود زیر ترکر بسازید و عملکرد جمعی و فردی هر کدام را بررسی کنید. در ادامه باز هم می‌توانید برای هر زیر ترکر کمپین، زیر ترکر‌های ریزتر (برای محتوا) بسازید و به همین ترتیب ادامه دهید.

ساخت زیر ترکر‌ها از طریق افزودن پارامتر انجام می‌شود. پارامترها، در واقع برچسب‌هایی هستند که می‌توان روی لینک ترکر گذاشت. برای فهم بهتر می‌توانید آن‌ها را مانند پارامتر‌های UTM که در وب استفاده می‌شوند، در نظر بگیرید. جدول زیر پارامتر‌های چابک را متناظر با پارامترهای UTM نشان می‌دهد:

پارامترهای چابک پارمترهای UTM گوگل توضیح
Ad Network name utm_source شبکه تبلیغاتی
Campaign name utm_campaign نام کمپین
Ad group name utm_content محتوای کمپین
Creative name utm_term کلیدواژه کمپین

به یاد داشته باشید که استفاده از پارامترها کاملا بستگی دارد به ساختاری که برای کمپینتان تدارک دیده‌اید.

افزودن پارامتر به لینک ترکر

پارامترهایی که می‌توانید در لینک ترکر بگذارید عبارتند از:

دسته‌بندی کاربران (Segmenting Users)

در لینک ترکر می‌توانید از پارامترهای ‍‍‍‍‍‍‍‍campaign، adgroup ،creative استفاده کنید.

به عنوان مثال می‌خواهید مخاطبانتان را براساس نام کمپین دسته‌بندی کنید. نام این کمپین،‌ کمپین شماره ۱ است. در این صورت لینک ترکر شما به صورت زیر خواهد بود:

https://sand.chabokpush.com/637z3i?campaign=CAMPAIGN_1&adgroup=AD_GROUP&creative=CREATIVE

هدایت کاربران (Redirect Users)

شما می‌توانید برای هدایت کاربران به جای دلخواه از پارامترهای fallback ،redirect_ios ،redirect_android در لینک ترکر خود استفاده کنید. لینک زیر مثالی از تمام پارامترهایی است که می‌توانید در لینک خود قرار دهید.

https://sand.chabokpush.com/637z3i?redirect_ios=https://itunes.apple.com/us/genre/ios/id36?mt=8&redirect_android=https://play.google.com/store&fallback=https://mylandingpage.com/&click_id=11111&android_id=ANDROID_ID&

کال‌بک داینامیک (Dynamic Callback)

علاوه بر کال‌بک جداگانه می‌توانید در لینک خود از پارامترهای callback و install_callback استفاده کنید. برای این کار می‌توانید جدول پارامتر‌های کال‌بک در پایین صفحه را مشاهده کنید. لینک زیر مثالی برای این مورد نشان می‌دهد:

https://sand.chabokpush.com/637z3i?callback=https://campaign.90tv.ir/?event=&tracker=&install_callback=https://campaign.90tv.ir/?event=&tracker=&os=&ip=


ایجاد ترکر

شما می‌توانید علاوه بر نام و لینک مقصد به ترکر خود پارامترهای دیگری هم مانند نام کمپین، شبکه، گروه تبلیغاتی و خلاقانه، پارامتر لینک مقصد و دیپ لینک (Deeplink)، کال‌بک و محدوده اتریبیوشن اضافه کنید:


عکس مربوطه عکس مربوطه


جزئیات

شما می‌توانید نام کمپین، شبکه تبلیغاتی، گروه تبلیغاتی و خلاقانه مخصوص خود را به ترکر اضافه کنید. با این کار شما ترکرهای خود را سطح‌بندی می‌کنید تا آن‌ها را به صورت جداگانه بررسی کنید. سطح‌بندی‌های داخل پنل پیش‌فرض هستند و شما می‌توانید از طریق افزودن پارامتر آن را پویا کنید.

پارامتر خلاقانه (Creative) در واقع آخرین و ریزترین سطح دسته‌بندی ترکر است که شما یا آژانس تبلیغاتی خود می‌توانید آن را به دلخواه استفاده کنید.

نکته مهم: دقت داشته باشید در هنگام ایجاد ترکر، سطح‌های انتخابی شما پرش نداشته باشد. برای مثال اگر نام کمپین داده‌اید، شبکه تبلیغاتی هم پر شده باشد زیرا در صورت خالی بودن، آمار را نخواهید داشت.

لینک مقصد

در این قسمت شما تعیین می‌کنید کلیک روی کمپین شما به چه مقصدی هدایت کند. لینک مقصد را می‌توانید براساس پلتفرم هم تعیین کنید. به عنوان مثال کاربران اندرویدی به لینک نصب اپلیکیشن در کافه بازار یا پلی‌ استور هدایت شوند و کاربران آی‌او‌اس به اپ استور.

لینک اندروید

در اختصاص لینک مقصد اندروید، شما با انتخاب استور (کافه بازار، پلی استور یا مارکت دلخواه کاربر) دیگر نیازی به وارد کردن لینک مخصوص آن استور را ندارید و چابک خودش به طور هوشمند این کار را انجام می‌دهد.

  • در صورت انتخاب کافه بازار یا پلی استور، کاربر مستقیما به هر کدام از آن‌ها هدایت می‌شود.

  • در صورت انتخاب مارکت، از کاربر با توجه به استورهایی که روی دستگاه خود دارد پرسیده می‌شود که کدام باز شود.

لینک آی‌اواس

در اخصاص لینک برای نصب مستقیم (مدل Enterprise) باید از فرم زیر پیروی کنید:

itms-services://?action=download-manifest&url=https://mobileapp.adpdigital.com/navad/navad.plist


در لینک مقصد می‌توانید پارامترهایی را مانند منبع، فرم یا مدل کمپین، نام کمپین و … هم قرار دهید:

عکس مربوطه

دیپ لینک یا لینک عمقی به شما اجازه می‌دهد تا لینک مقصد خود را به صفحات داخلی اپلیکیشن دهید.


کال‌بک

شما می‌توانید به ترکر خود لینک کال‌بک اضافه کنید. در اختصاص لینک کال‌بک، شما ‌می‌توانید پارامترهایی را درخواست دهید. این پارامترها در جدول‌های زیر قابل مشاهده هستند. هر کدام از این پارامترها را به دلخواه خودتان می‌توانید انتخاب کنید.

جدول پارامترهای کال‌بک کلیک

پارامترها توضیح
activity_kind نوع فعالیت (کلیک، نصب و...)
tracker شناسه ترکر
tracker_name نام ترکر
network_name نام شبکه تبلیغاتی
campaign_name نام کمپین
adgroup_name نام گروه تبلیغاتی
creative_name نام کریتیو
ip_address آی‌پی کاربر
os_name سیستم‌عامل
os_version نسخه سیستم‌عامل
device_manufacturer برند دستگاه
device_name مدل دستگاه
click_time زمان کلیک


جدول پارامترهای کال‌بک نصب

پارامترها توضیح
activity_kind نوع فعالیت (کلیک، نصب و...)
tracker شناسه ترکر
tracker_name نام ترکر
network_name نام شبکه تبلیغاتی
campaign_name نام کمپین
adgroup_name نام گروه تبلیغاتی
creative_name نام کریتیو
ip_address آی‌پی کاربر
os_name سیستم‌عامل
os_version نسخه سیستم‌عامل
device_manufacturer برند دستگاه
device_name مدل دستگاه
click_time زمان کلیک
app_id شناسه اپلیکیشن
app_version نسخه اپلیکیشن
connection_type نوع اتصال
android_id شناسه اندروید (فقط در اندروید)
installed_at زمان نصب
adid شناسه تبلیغاتی


نکته: شما می‌توانید از click_id هم به عنوان پارامتر کال‌بک استفاده کنید. این شناسه را خودتان (یا آژانس تبلیغاتی‌تان) تعیین می‌کنید و به لینک ترکر چابک اضافه می‌کنید و در کال‌بک آن را می‌توانید دریافت کنید.

برای مثال به کال‌بک زیر توجه کنید:

عکس مربوطه


محدوده اتریبیوشن

آخرین قسمت ایجاد ترکر، تعیین محدوده اتریبیوشن است. این اقدام برای جلوگیری از تقلب در شمارش انجام می‌شود. شما می‌توانید تعداد ساعاتی که بین کلیک و نصب برای شما قابل قبول است را مشخص کنید.

افزودن CPA

شما می‌توانید کمپین‌های نصب خود را با مدل CPA یا همان هزینه براساس اکشن (رفتار) اجرا کنید. دکمه افزودن CPA بلافاصله بعد از کلیک روی ایجاد در صفحه ترکر جدید ظاهر می‌شود. همینطور می‌توانید پس از ایجاد وارد صفحه جزئیات ترکر شوید و ویرایش را بزنید.

عکس مربوطه


در این صفحه علاوه بر تعیین رویداد (یا اکشن) می‌توانید هدف مشخص کنید.

عکس مربوطه


آمار ترکر

در صفحه ترکر، نمودار آماری کاربران جذب شده برای مجموع ترکرها نمایش داده شده است. در این نمودار می‌توانید کاربرانی که به صورت ارگانیک، از طریق شبکه تبلیغاتی و یا از تبلیغات گوگل جذب شده‌اند را مشاهده و مقایسه کنید.

ارگانیک: کاربرانی که خودشان، جدا از کمپین‌های تبلیغاتی به اپلیکیشن شما پیوسته‌اند.

عکس مربوطه


با کلیک روی هر ترکر، وارد سطح‌ کوچکتر آن ترکر می‌شوید. به عنوان مثال کلیک روی ترکر وارد شبکه‌های آن می‌شود سپس کلیک روی شبکه وارد کمپین‌های آن شبکه می‌شود و به همین ترتیب ادامه پیدا می‌کند.

جزئیات ترکر

برای مشاهده آمار دقیق هر ترکر کافی است در لیست ترکرهای فعال خود از بخش دستورات، وارد جزئیات شوید.

عکس مربوطه عکس مربوطه


جدول آمار

در جدول آمار ترکر می‌توانید آمار سطح‌های ترکر (شبکه تبلیغاتی، نام کمپین، گروه تبلیغاتی و خلاقانه) خود را مشاهده کنید. با کلیک روی شبکه وارد کمپین‌های آن می‌شوید و به همین ترتیب وارد سطح‌های کوچکتر شوید. این آمار شامل کلیک، نصب، نرخ تبدیل، رد شده، رویدادهای تعیین شده (در اینجا purchase)، درآمد، حذف و نرخ حذف است.

نمودارهای آماری
  • ترافیک: روند نصب و کلیک‌هایی که ترکر شمارش می‌کند. موارد رد شده تعداد کل نصب‌هایی که چابک غیر واقعی تشخیص داده است. در این نمودار می‌توانید سه مورد از عواملی که منجر به رد شده‌اند را در ماه جاری مشاهده کنید. خارج از محدوده همان محدوده اتریبیوشن یا زمان قابل قبولی که بین کلیک و نصب تعیین کرده‌اید. عامل بعدی کوتاه بودن فاصله بین نصب و کلیک است. عامل آخر نصب نامعتبر است که به معنی عدم تطابق امضاهای کاربر در کلیک و نصب می‌باشد.

  • رویداد: رویداد‌هایی که شما تعیین کرده‌اید تا توسط ترکر رصد شوند.

  • بازدید: درصد کاربرانی که از کمپین نصب مورد نظر آمده‌اند و بازدید داشته‌اند.

  • حذف: تعداد حذف‌های یک کمپین در ماه جاری.

  • سگمنت: در این قسمت تمام سگمنت‌هایی که کاربران با کمپین نصب مورد نظر جذب شده‌اند، به صورت هوشمند قابل مشاهده می‌باشند. با این قابلیت می‌توانید برای کاربران جدید خود هدف‌ تعیین کنید و از نتایج آن با خبر شوید.

ترکرهای پیش‌فرض چابک

چابک به طور پیش‌فرض ۴ ترکر را برای هر حساب قرار می‌دهد. این ترکرها ارگانیک (نصب‌هایی که به طور طبیعی و بدون کمپین رخ داده‌اند)، تبلیغات گوگل (Google Ads)، جستجوی گوگل پلی استور و تبلیغات کافه بازار هستند.