بازخورد کمپین‌ها ویرایش

بیش از نیمی از مدیران (۵۹٪) برای پیشی گرفتن از رقبای خود روی تحلیل داده‌ها اتکا می‌کنند.


تیم‌های بازاریابی با توجه به ایده‌ و حس‌هایی که دارند، کمپین‌هایی را طراحی و ارسال می‌کنند. این کمپین‌ها می‌توانند گاهی اوقات هدفشان را محقق کنند و گاهی اوقات هم باعث حذف برخی از کاربران شوند. با چابک می‌توانید از حس‌های خود مطمئن شوید و آن‌ها را به چالش بکشانید.


فرصت‌های شما


کمپین‌های موفق را ادامه دهید

اگر از کمپینی بازخورد مثبت گرفتید، می‌توانید پارامترهای مختلف آن را بررسی کنید و از آن الگو برداری کنید. به عنوان مثال محتوای کمپین، زمانی که برای ارسال انتخاب کردید، کاربرانی که هدف گرفتید، اکشنی که تعریف کردید و … را مطالعه کنید تا فاکتور‌های موفق را کشف کنید و همین روند را ادامه دهید.


کمپین‌های ناموفق را متوقف کنید

اگر هم احیانا کمپین‌تان بازخورد نه چندان مثبت یا حتی منفی داشت، می‌توانید بلافاصله از ادامه این روند جلوگیری کنید. تشخیص عواملی که تاثیر منفی روی کمپین‌تان می‌گذارند باعث می‌شود تا از سلیقه کاربرانتان آگاه‌تر شوید و نیاز آن‌ها را بهتر برطرف کنید.


بهترین مسیر تعامل را پیدا کنید

شناخت عوامل مثبت و منفی کمپین و رو به رو شدن با با بازخوردهای متفاوت می‌تواند برای شما نقشه راهی را ترسیم کند که مستقیما مطابق میل مخاطبانتان است. در این حالت می‌توانید اهداف خود را در مسیر درست تعیین کنید.


نرخ تبدیل را افزایش دهید

زمانی که شما توانسته‌اید کمپین‌های موفق را به صورت مداوم ارسال کنید، نرخ تبدیل شما به طور طبیعی افزایش پیدا خواهد کرد.