مدیریت اعلان‌ها

سرویس چابک دارای Messageing و Push Notification می‌باشد،‌ به همین جهت برای دریافت اعلام در پس‌زمینه می‌بایست فایل ChabokSDKWorker.js را در پروژه خود قرار دهید.

افزودن Service Worker

برای ارسال پوش نوتیفیکشن در پس‌زمینه باید فایل ChabokSDKWorker.js را از این لینک دریافت نموده و در root پروژه قرار دهید.

اگر از Github Desktop استفاده می کنید برای دریافت از این لینک استفاده کنید.

اگر از Webpack استفاده می‌کنید می توانید از پلاگین CopyWebpackPlugin‍ برای انتقال service worker به پوشه dist استفاده کنید.

 new CopyWebpackPlugin([
   {
    from: path.resolve(__dirname, '/node_modules/chabokpush/dist/ChabokSDKWorker.js'),
    to: path.resolve(__dirname, '/dist'),
    ignore: ['.*']
   }
  ])

۱. LocalNotification

اگر مقدار ‍silent را در تنظیمات اولیه False‍ قرار دهید، در صورتی که اتصال کاربر با چابک برقرار باشد پیام‌های چابک در قالب LocalNotification به کاربر نمایش داده می‌شود.

۲. Background Notification

برای ارسال Notification در شرایطی که ارتباط کاربر با چابک برقرار نشده باشد می‌بایست در تنظیمات اولیه در بخش ‍webpush مقدار enabled را True قرار دهید و publicKey را از بخش تنظیمات ارسال نوتیفیکیشن وب در قسمت تنظیمات پنل چابک مقدار‌دهی کنید. از این پس بعد از اولین اتصال با چابک به صورت پیش‌فرض اجازه دسترسی دریافت نوتیفیکیشن را از کاربر درخواست می کند. بعد از تایید، شما می توانید به راحتی به کاربر Notification ارسال کنید.

نکته : اگر مرورگر شما بسته شده باشد، دریافت Notification امکان پذیر نیست

نکته : اگر مرورگر شما از Service Worker پشتیبانی نکند، دریافت Notification در حالت Background امکان پذیر نیست