رصد رویدادها (Event Tracking)

شما می‌توانید برای درک الگوی استفاده از اپلیکیشنتان و شناخت کاربرانتان، رفتار آن‌ها را به طور لحظه‌ای رصد کنید و علاوه بر گرفتن بازخورد، براساس این رفتارها آن‌ها را دسته‌بندی کنید و پیام بفرستید.

مفهوم رویداد‌

رفتار کاربران را رویداد‌هایی تعیین می‌کنند که آن‌ها در اپلیکیشنتان رقم می‌زنند. این رویداد‌ها می‌توانند هر تعامل و اتفاقی که در اپ شما رخ می‌دهد، باشند. به عنوان مثال کلیک روی لینک، لایک کردن، کامنت نوشتن، اضافه کردن محصولی به سبد خرید، انجام خرید و … همگی به عنوان رویداد‌ حساب می‌شوند. در اینجا شما می‌توانید با توجه به نیازتان این رویداد‌ها را برای رصد تعریف کنید (custom events).

متد رصد

برای رصد رویداد‌ها باید از متد track استفاده کنید. این متد دارای ورودی نام و داده رویداد‌ (YOUR_TRACK_NAME,data) می‌باشد.

chabok.track('YOUR_TRACK_NAME', {"KEY":"VALUE"})

نکته : مقدار data در متد track یک داده مربوط به رویداد‌ می‌تواند باشد. شما این مقدار را می‌توانید به عنوان Object همراه رویداد‌ در نظر بگیرید.

پس از اعمال کد بالا، رویداد با هر بار رخ دادن به همراه زمان وقوع ذخیره خواهد شد.

به عنوان مثال می‌خواهید رویداد‌ خرید‌های پوشاک از فروشگاه اینترنتی خودتان را رصد کنید. برای ثبت این رویداد کد زیر را با الگوی بالا وارد می‌نماییم.

نمونه:

const data = {
  "clothes_id": 35147652
}

chabok.track('purchase-clothing', data)

ارسال پیام براساس رویداد

رویدادهایی که شما برای رصد تعیین می‌کنید به صورت خودکار در بخش ارسال پیام متنی پنل در قسمت سگمنت با سه پارامتر اولین، آخرین و تعداد اضافه خواهند شد. در نتیجه از این راه می‌توانید براساس آن رویداد‌ها کاربرانتان را دسته‌بندی کنید و برایشان پیام ارسال کنید.

در ادامه مثال بالا، اکنون می‌خواهید برای کسانی که پوشاک خریداری کرده‌اند پیامی بفرستید که آن‌ها را از رسیدن کالکشن‌های جدید فصل خبردار کنید.

عکس مربوطه

مشاهده تاریخچه رویداد‌ها از پنل

همچنین تاریخچه این رویداد‌ها بلافاصله پس از هر بار رخ دادن در بخش مشترکین پنل قسمت تاریخچه در جزییات دستگاه قابل مشاهده می‌باشد.

عکس مربوطه