گروه‌بندی کاربران

گروه‌بندی کاربران در چابک از طریق موتور پیشرفته سگمنت انجام می‌شود. با این ابزار شما می‌توانید کاربرانتان را با قوانین گوناگون به گروه‌های بسیار ریز و دقیقی تقسیم کنید. این قوانین یا فیلترها تنوع گسترده‌ای را در اختیار شما می‌گذارند تا همواره دست بازتری برای ارتباط هدفمند با کاربرانتان داشته باشید. برخی فیلترها در چابک مانند زمان نصب، بازدید، تگ،‌ نوع دستگاه، موقعیت مکانی، نسخه سیستم‌عامل و … از پیش تعریف شده‌اند و نیاز به پیاده‌سازی ندارند. علاوه بر آن شما می‌توانید فیلترهای جدیدی را بر مبنای رفتار کاربر از طریق رصد آن‌ها اضافه کنید.

دقت داشته باشید که از کانال‌ها برای گروه‌بندی کاربران استفاده نکنید زیرا این دو مکانیزم با هم متفاوت هستند. به عنوان مثال از کانال برای جداسازی موضوعات محتوا، قابلیت چت، کامنت و … استفاده می‌شود. اما از گروه‌بندی کاربران برای ارسال کمپین یا پیام به گروهی از کاربران که به عنوان مثال یک تگ خاص دارند یا ترکیب آن با ویژگی‌های دیگر مانند کاربرانی که گوشی‌های آیفون دارند به کار برده می‌شود.


ایجاد و ذخیره سگمنت

ایجاد و ذخیره سگمنت از طریق پنل انجام می‌شود. بدین صورت که شما پس از ورود به پنل باید به بخش ارسال پیام متنی بروید و در بخش گیرندگان گزینه سگمنت را انتخاب نمایید. فیلترهای از پیش تعریف شده سگمنت چابک عبارتند از بازدید، تگ، نوع دستگاه، موقعیت مکانی، نسخه برنامه و نسخه سیستم عامل. همچنین آمار لحظه‌ای سگمنت‌ها را می‌توانید از داشبورد پنل مشاهده کنید.

مشترک چابک

افزودن فیلتر برمبنای رفتار

شما می‌توانید علاوه بر فیلترهای پیش‌فرض چابک، فیلترهای جدیدی را بر مبنای رفتار کاربران به بخش سگمنت پنل اضافه کنید. این رفتارها می‌توانند افزودن به سبد خرید، کامنت، لایک، پرداخت و … باشند. هر کدام از این فیلترها با سه گزینه اولین بار، آخرین بار و تعداد رخ دادن به منوی سگمنت اضافه خواهند شد. برای پیاده‌سازی این کار باید صفحه رصد رفتار درون‌برنامه‌ای را با دقت مطالعه نمایید.


تگ‌ها

یکی از قوانین سگمنت، تگ یا همان برچسب‌گذاری کاربران می‌باشد. به عنوان مثال می‌توانید کاربران خود را بر اساس جنسیت برچسب‌گذاری کرده و به آن‌ها پیام خاصی را ارسال کنید و یا به کاربرانی که از پرداخت درون برنامه‌ای شما استفاده می‌کنند یک Tag با عنوان Premium_User اختصاص دهید.

افزودن تگ

با استفاده از متد addTag، شما می‌توانید به کاربر یک یا مجموعه‌ای از Tagها اختصاص دهید:

//Objective-C:

[self.manager addTag:@"Premium_User"];
//Swift:

self.manager?.addTag("Premium_User")

برای اختصاص چند تگ به طور یکجا به کاربر از متد زیر استفاده کنید:

//Objective-C
[self.manager addTags:@[@"Premium_User",@"MALE",@"Teenage"] success:^(NSInteger count) {
      NSLog(@"Add tags to %zd devices", count);
    } failure:^(NSError *error) {
      NSLog(@"Error to adding tags %@",error);
    }];
//Swift
manager.addTags(["Premium_User", "MALE", "Teenage"], success: { count in
  print("Add tags to \(count) devices")
}, failure: { error in
  if let anError = error {
    print("Error to adding tags \(anError)")
  }
})

همچنین می‌توانید با استفاده از overload دیگر این متد، از افزودن و یا خطا در عملیات با خبر شوید:

//Objective-C:

[self.manager addTag:@"Premium_User" success:^(NSInteger count) {
    NSLog(@"%@ tag was assign to '%@' user with [%zd] devices",@"Premium_User",self.manager.userId,count);
  } failure:^(NSError *error) {
    NSLog(@"An error happend adding tag ...");
  }];
//Swift:

self.manager?.addTag("Premium_User",
    success: {(_ count: Int) -> Void in
	         print("\("Premium_User") tag was assign to '\(self.manager?.userId)' user with [\(count)] devices")
},
    failure: {(_ error: Error?) -> Void in
	         print("An error happend adding tag ...")
})

اگر عملیات افزودن تگ با موفقیت انجام شود، می‌توانید از طریق پنل چابک، تگ اضافه شده به کاربر را در بخش مشترکین همانند تصویر زیر مشاهده کنید :

مشترک چابک

نکته : شما می‌توانید کاربران مهمان اپلیکیشنتان را با گذاشتن تگ GUEST گروه‌بندی کنید.

حذف تگ

با استفاده از متد removeTag، می‌توانید یک Tag خاص از کاربر جاری را حذف کنید. برای نمونه کد زیر تگ Premium_User را از کاربر جاری حذف می‌کند:

//Objective-C:

[self.manager removeTag:@"Premium_User"];
//Swift:

self.manager?.removeTag("Premium_User")

همچنین با توجه به پشتیبانی این متد از آرایه‌ای از تگ‌ها می‌توانید مانند زیر چند تگ را یکجا از کاربر حذف کنید:

//Objective-C
[self.manager removeTags:@[@"Premium_User",@"MALE",@"Teenage"] success:^(NSInteger count) {
      NSLog(@"Remove tags to %zd devices", count);
    } failure:^(NSError *error) {
      NSLog(@"Error to removing tags %@",error);
    }];
//Swift
manager.removeTags("Premium_User", "MALE", "Teenage"], success: { count in
  print("Remove tags to \(count) devices")
}, failure: { error in
  if let anError = error {
    print("Error to removing tags \(anError)")
  }
})

نکته: برای حذف همه تگ‌های یک کاربر می‌توانید در متد بالا، جای نام تگ‌ها را خالی بگذارید.