چگونه جذب کاربر را بهینه‌سازی کنیم؟ ویرایش

از لحظه‌ای که شما ترکر نصب خود را ایجاد می‌کنید،‌ آمار و داده‌های آن در اختیار شما قرار می‌گیرد. از این طریق می‌توانید هر کدام از کمپین‌های نصب خود را اندازه‌گیری کنید و با مطمئن شدن از کیفیتشان، تصمیمات بهتری برای بهینه‌سازی بگیرید.


آمار کاربران جذب شده

در ابتدا شما باید بدانید چه حجمی از کاربران با کمپین‌تان وارد اپلیکیشن شده‌اند. این به شما کمک می‌کند هم کانال پخش کمپین را ارزیابی کنید و هم کیفیت خود کمپین. چابک این اطلاعات را در قالب تعداد و نمودار کلیک، نصب و نرخ تبدیل (نسبت کلیک به نصب) به شما شفاف ارائه می‌دهد.


اهدافی که برای کاربران جدید تعیین کرده‌اید

پس ارزیابی کانال و کمپین شما می‌توانید یک قدم جلوتر بروید و کاربران جذب شده را ارزیابی کنید. این کار را می‌توانید با تعیین اهداف معنی‌دار برای کاربران جدیدتان انجام دهید. به عنوان مثال شما به عنوان فروشگاه می‌توانید تعداد یا ارزش سفارشات کاربران جدید را هدف قرار دهید و تصمیم بگیرید آیا این کاربران مناسب کسب و کار شما هستند یا خیر.تحلیل آمار ترکر یک کمپین

برای این کار فقط کافیست مدتی پس از ایجاد یک ترکر به جزئیات ترکر بروید و آمار زیر را مطالعه کنید.

تمامی گزارشات و آمار را می‌توانید از طریق تصویر زیر مشاهده کنید:

عکس مربوطه


۱- یکتای Purchase (یا هر رویدادی که به عنوان هدف تعیین کرده‌اید): آمار رویداد یا اهدافی که تعیین می‌کنید با نرخ رشد آن‌ها

۲- آمار ترکر: جدول آمار شمارش کلیک، نصب، رویدادها، درآمد و حذف

۳- ترافیک: نمودار پارامترهای بالا

۴- بازدید: درصد کاربران جدیدی که بازدیدهای مختلفی را داشته‌اند.

۵- جزئیات: جزئیات و تفصیل ترکری که ایجاد کردید.