ترکر نصب ویرایش

ترکر چابک کلیک و نصب کمپین‌ها را شمارش می‌کند. همینطور با توجه به قابلیت رصد رویدادها می‌توانید مدل‌های بازاریابی CPI و CPA را برای تبلیغات خود اجرا کنید. مزیت دیگر ترکر چابک حذف و جلوگیری تقلب در کمپین‌های تبلیغاتی است.

نگران راه‌اندازی هم نباشید این صفحه به طور کامل مراحل پیاده‌سازی و استفاده از ترکر را قدم به قدم مرور می‌کند.


‍‍نکته: در صورتی که از قبل SDK چابک را نصب کرده‌‌اید، از رصد رویدادها شروع کنید.

۱. پیاده‌سازی (SDK Integration)


برای ایجاد حساب کاربری کافیست در وبسایت چابک وارد صفحه شروع کنید شوید و حساب شخصی خود را بسازید. پس از ایجاد حساب و ثبت اپلیکیشن خود، با مراجعه به بخش تنظیمات پنل پارامترهای اتصال به چابک که در مرحله مقداردهی مورد نیاز است، در دسترس خواهد بود.

۱.۱. مراحل پیاده‌سازی

برای راه‌اندازی SDK چابک ۵ مرحله زیر را به ترتیب انجام ‌دهید:

الف- افزودن کتابخانه

ب- توکن پوش‌نوتیفیکیشن

ج- مقداردهی

د- ثبت کاربر

ه- ثبت اطلاعات کاربر (اختیاری)

الف- افزودن کتابخانه

کتابخانه چابک از طریق jcenter در دسترس است. برای این منظور ابتدا در فایل gradle اصلی پروژه، jcenter را بعنوان repository مطابق قطعه کد زیر اضافه نمایید:

buildscript {
 repositories {
  jcenter()
 }
} 

فایل build.gradle در مسیر app را باز کرده و در بخش dependencies خط زیر را اضافه نمایید:

dependencies {
  implementation 'me.leolin:ShortcutBadger:1.1.22@aar'
  implementation 'com.adpdigital.push:chabok-lib:2.18.0'
  implementation 'com.google.android.gms:play-services-gcm:10.2.6' 
  implementation 'com.android.installreferrer:installreferrer:1.0'
}

نکته: چابک در حال حاضر از FCM بهره می‌برد؛ در عین حال به خاطر قابلیت backward compatibility خود از کاربرانی که از نسخه‌های پایین‌تر اندروید استفاده می‌کنند یا از GCM به FCM مهاجرت نکرده‌اند، پشتیبانی می‌کند. توجه داشته باشید که موضوع بسته شدن GCM برای سرورهای خودش است و در کلاینت‌های اندروید چابک، دریافت توکن پوش همچنان امکان‌پذیر است.

 • اگر از سرویس‌های پوش دیگری در کنار چابک استفاده می‌کنید می‌توانید با کد زیر از نمایش دوباره آن جلوگیری کنید.

این کد باعث می‌شود تا فقط پوش‌نوتیفیکشن‌های چابک نمایش داده شوند؛ برای این کار کد زیر در فایل AndroidManifest.xml قرار دهید:

<meta-data android:name="com.adpdigital.push.client.SHOW_ONLY_CHABOK_NOTIFICATIONS" android:value="ENABLE" />

نکته: توجه داشته باشید که برای اطلاع از آخرین نسخه کتابخانه این صفحه را ببینید. همچنین توصیه می‌کنیم بخش مدل نسخه‌گذاری در چابک را مطالعه نمایید.


ب- توکن پوش‌نوتیفیکیشن

چابک برای نمایش پوش‌نوتیفیکیشن و همچنین تشخیص حذف و نصب مجدد اپلیکیشن به دریافت توکن نیاز دارد.

کد زیر را به فایل AndroidManifest.xml بخش application اضافه کنید:

<receiver
  android:name="com.google.android.gms.gcm.GcmReceiver"
  android:enabled="true"
  android:exported="true"
  android:permission="com.google.android.c2dm.permission.SEND">
  <intent-filter>
    <action android:name="com.google.android.c2dm.intent.RECEIVE" />
    <action android:name="com.google.android.c2dm.intent.REGISTRATION" />
    <category android:name="${applicationId}" />
  </intent-filter>
</receiver>


ج- مقداردهی (Initialize)

چابک برای راه‌اندازی نیاز به مقداردهی اولیه دارد. متد init چابک باید در کلاس Application در متد onCreate تحت هر شرایطی فراخوانی شود.

public class MyAppClass extends Application { 
 
  @Override 
  public void onCreate() { 
    super.onCreate(); 
 
    //AdpPushClient.init() should always be called in onCreate of Application class 
    AdpPushClient.init( 
        getApplicationContext(), 
        MainActivity.class, 
        "APP_ID", //based on your environment 
        "API_KEY",     //based on your environment 
        "SDK_USERNAME",   //based on your environment 
        "SDK_PASSWORD",   //based on your environment 
        "SENDER_ID"
    ); 
 
    //true connects to Sandbox environment 
    //false connects to Production environment 
    AdpPushClient.get().setDevelopment(DEV_MODE); 
  } 
   
  @Override 
  public void onTerminate() { 
    if (AdpPushClient.get() != null) { 
      AdpPushClient.get().dismiss(); 
    } 
 
    super.onTerminate(); 
  } 
} 

نکته: در این متد به جای پارامتر‌های APP_ID, API_KEY(SDK_KEY), SDK_USERNAME, SDK_PASSWORD مقادیر مربوط به حساب چابک خود را وارد نمایید. نحوه ایجاد حساب در بخش پیش‌نیازها توضیح داده شده است. در صورت داشتن حساب چابک هم می‌توانید این مقادیر را از پنل بخش تنظیمات قسمت دسترسی‌ و توکن‌ها بردارید.

 • ‍‍‍‍‍MY_ACTIVITY: این مقدار را نام کلاس Activity ای قرار دهید که چابک به طور پیش‌فرض پس از کلیک شدن روی اعلان، Activity تعیین شده را باز کند. (برای شخصی‌سازی اعلان‌ها این بخش را مشاهده کنید.)

 • APP_ID: این مقدار را باید از پنل > تنظیمات > دسترسی و توکن‌ها بردارید.

 • API_KEY: این مقدار را باید از پنل > تنظیمات > دسترسی و توکن‌ها بردارید.

 • SDK_USERNAME: این مقدار را باید از پنل > تنظیمات > دسترسی و توکن‌ها بردارید.

 • SDK_PASSWORD: این مقدار را باید از پنل > تنظیمات > دسترسی و توکن‌ها بردارید.

 • SENDER_ID: برای این مقدار کافی است بخش شناسه‌ گوگل برای پوش‌نوتیفیکیشن را مطالعه کنید.

نکته: در صورت عدم استفاده از پوش‌نوتیفیکیشن مقدار SENDER_ID را null قرار دهید. (شمارش حذف و دریافت نوتیفیکیشن در اپلیکیشن‌تان غیرفعال خواهد شد.)

 • ‍‍‍‍‍‍‍‍setDevelopment: متد setDevelopment تعیین می‌کند که اپلیکیشن شما به محیط آزمایشی (Sandbox) و یا عملیاتی (Production) چابک متصل شود. این موضوع بستگی به این دارد که حساب کاربری شما روی کدام محیط تعریف شده باشد.

مقدار true به محیط آزمایشی و مقدارfalse به محیط عملیاتی متصل می‌شود. در نظر داشته باشید، هر محیط به کلیدهای دسترسی (AppId, APIKey, Username و Password) خودش در متد init نیاز دارد. بنابراین در صورت تغییر مقدار setDevelopment کلید‌های دسترسی آن هم باید تغییر داده شود.

AdpPushClient.get().setDevelopment(DEV_MODE); 

نکته: توجه داشته باشید متد AdpPushClient.init تحت هر شرایط حتما باید در کلاس Application و در متد onCreate فراخوانی شود. متد فوق برای مقداردهی پارامتر‌های ضروری چابک می‌باشد و در صورت عدم فراخوانی آن در حالت بسته (Kill) بودن اپلیکیشن، با خطا مواجه خواهید شد.

نکته: برای درخواست حساب محیط عملیاتی، در بخش تنظیمات پنل، وارد بخش درخواست حساب عملیاتی شوید و درخواست خود را ثبت نمایید تا پس از تایید و ساخت حساب عملیاتی شما، اطلاعات جدید حسابتان (AppId, APIKey, Username و Password) تعیین گردد.

 • dismiss: در متد onTerminate کلاس Application که در واقع آخرین فراخوانی در چرخه حیات این کلاس است، متد dismiss از کلاینت چابک را فراخوانی نمایید تا منابع در اختیار آزاد شوند. واضح است بعد از فراخوانی این متد دیگر نمی‌توان از نمونه جاری کلاینت استفاده کرد و باید دوباره نمونه‌سازی کنید.
AdpPushClient.get().dismiss(); 


در صورت عدم نیاز به قابلیت آنی (real-time) چابک از کد زیر در فایل AndroidManifest.xml استفاده کنید:

<application ... >
  <meta-data android:name="com.adpdigital.push.client.DISABLE_REALTIME" android:value="TRUE" />
<application />

نکته: در صورت غیرفعال‌سازی قابلیت آنی چابک، امکان استفاده از پیام چابک و پیام‌رسانی آنی را از دست خواهید داد.

د- ثبت کاربر (Register Users)

یکی از مزیت‌های چابک امکان معرفی هر کاربر با یک شناسه منحصر به فرد است. این قابلیت به شما امکان می‌دهد دستگاه‌های کاربر را مدیریت کنید و سوابق جمع‌آوری شده را همانند یک سیستم مدیریت مشتریان (CRM) در اختیار داشته باشید.

@Override
public void onCreate() {
  super.onCreate();

  ...
  
  String userId = AdpPushClient.get().getUserId();
  
  if (userId != null && !userId.isEmpty()) {
    AdpPushClient.get().register(userId);
  } else {

    //If user is not registered verify the user and
    //call AdpPushClient.get().register("USER_ID") method at login page
    
    //If you have guest users
    // should be called here (If you want to track installs on user's first app launch (just like Adjust))
    AdpPushClient.get().registerAsGuest();

  }
}

متد registerAsGuest کاربر را به عنوان کاربر مهمان ثبت می‌کند. این متد به طور خودکار یک تگ مهمان (CHABOK_GUEST) به کاربر اختصاص می‌دهد.

نکته: دقت کنید که متد registerAsGuest را به درستی استفاده کرده‌ باشید. برای این کار پس از نصب کاربر به پنل > کاربران بروید و از اضافه شدن کارت آن کاربر مانند زیر مطمئن شوید:

عکس مربوط

متد register علاوه بر ثبت کاربر، عمل اتصال به سرور چابک را انجام می‌دهد، بنابراین باید فقط یک بار در طول اجرای اپلیکیشن (در کلاس application) فراخوانی شود: (برای اطلاعات بیشتر می‌توانید بخش ثبت کاربر را مطالعه کنید.)

نکته: دقت کنید که متد registerAsGuest را تنها استفاده نکنید و مانند بالا عمل کنید. در صورت فراخوانی این متد به تنهایی کاربر با هر بازدید به عنوان یک مهمان جدید محاسبه خواهد شد.

ترکرها به طور معمول نصب را اولین بازدید حساب می‌کنند (مانند سرویس ادجاست)، اما مزیت ترکر چابک در شمارش نصب این است که شما می‌توانید علاوه بر مدل ادجاست نصب را پس از ورود کاربر و احراز هویت او در اپلیکیشنتان تعریف کنید. با این کار شما یک اقدام دیگری برای جلوگیری از تقلب در شمارش نصب انجام می‌دهید، به این دلیل که امضاهای کاربر، قبل و بعد از ثبت او (register) مطابقت داده می‌شوند و در صورت تایید به عنوان یک نصب سالم در نظر گرفته می‌شوند.

به عنوان مثال اگر اپلیکیشن شما دارای صفحه ورود و ثبت‌نام می‌باشد، متد register را در صفحه ورود یا ثبت‌نام پس از احراز هویت کاربر و همچنین، پس از هر بار اجرای (در کلاس Application متد onCreate) اپلیکیشن فراخوانی کنید تا کاربر به سرور چابک متصل شود.

AdpPushClient.get().register("USER_ID");

نکته: مقدار USER_ID می‌تواند بین ۳ تا ۶۴ کاراکتر باشد. زبان فاسی، کاراکترهای #,+,*,\,/ و فاصله هم در آن مجاز نیستند.


ه- ثبت اطلاعات کاربر (User Attributes)

با فراخوانی متد زیر می‌توانید اطلاعات و سوابق کاربر را جمع‌آوری و ذخیره کنید:

HashMap<String, Object> userInfo = new HashMap<>();

userInfo.put("firstName", "محمدرضا");
userInfo.put("lastName", "اخوان");
userInfo.put("age", 35);
userInfo.put("gender", "مرد");

AdpPushClient.get().setUserAttributes(userInfo);

پس از فراخوانی این متد و ثبت اطلاعات می‌توانید آن را در پنل>جزئیات دستگاه>کارت اطلاعات کاربر مانند زیر مشاهده کنید:

عکس مربوطه

۲.۱. رصد رویدادها (Tracking Events)

رویدادها در واقع همان تعامل کاربر با اپلیکیشنتان است. از این رو آن‌ها را رفتار کاربر می‌نامیم. شما می‌توانید رفتار کاربر را در اپلیکیشن خود به طور لحظه‌ای رصد کنید. این امر به شما امکان می‌دهد تا CPA های پیشرفته برای کمپین‌هایتان تعریف کنید و نصب‌هایتان با تحقق اهدافی که برای کاربران تعیین کرده‌اید شمرده شوند.

با کد زیر می‌توانید رفتار کاربر (رویداد) را در چابک رصد کنید:

JSONObject data = new JSONObject();
data.put("value", 35000);

AdpPushClient.get().track("add-to-card", data);

‍‍‍نکته: در متد track در صورتی که به value مقدار عددی بدهید، آن رفتار در سگمنت با پیشوند آخرین و مجموع اضافه می‌شود. اما در صورتی که مقدار غیر عددی (string) بدهید، آن رفتار فقط با پیشوند آخرین به سگمنت اضافه می‌شود.


رصد درآمد (Tracking Revenue)

شما می‌توانید در‌آمدی که کاربران با نشان دادن رفتاری از خود (مانند خرید) تولید می‌کنند را رصد و ذخیره کنید. این کار را باید با متد trackPurchase انجام دهید. به عنوان مثال کاربر خریدی را با ارزش ۵۰ هزار تومان انجام داده است.

نمونه:

ChabokEvent event = new ChabokEvent(500000, "RIAL");
event.setData(data);
        
AdpPushClient.get().trackPurchase("Purchase", event);

برای اطلاعات بیشتر مربوط به رصد رویدادها اینجا را مطالعه کنید.


۳.۱. تست راه‌اندازی

اگر عملیات ثبت‌ کاربر به درستی انجام شده باشد، اطلاعات کاربر در پنل چابک قسمت کاربران قابل مشاهده خواهد بود.

البته محیط آزمایشی فقط برای تست و آشنایی با امکانات است و دارای محدودیت سقف کاربر می‌باشد. بنابراین برای اپلیکیشن‌های تجاری و اپ‌استور توصیه می‌کنیم از حساب عملیاتی که این سقف را ندارد، استفاده کنید.

۴.۱. انتشار اپلیکیشن در استورها

به طور کلی چابک دارای دو نوع حساب رایگان (محیط آزمایشی) و عملیاتی است. در صورتی که روی حساب رایگان هستید می‌توانید روی همان حساب نسخه جدید را منتشر کنید.

داده‌های شما از حساب رایگان به عملیاتی به هیج وجه منتقل نمی‌شوند و برای انتقال باید آپدیت فوری از اپلیکیشن خود بدهید و تمام کاربران را به نسخه جدید بیاورید. برای همین در صورتی هم که حساب عملیاتی دارید باید حتما روی محیط عملیاتی نسخه جدید اپلیکیشن خود را در استورها منتشر کنید.۲. ترک نصب‌ها (Tracking Installs)


پس از اینکه راه‌اندازی SDK چابک را در اپلیکیشنتان انجام دادید می‌توانید برای کمپین‌های نصب خود ترکر فعال کنید.

۱.۲. ایجاد لینک ترکر

برای ایجاد لینک ترکر فقط کافیست وارد صفحه ترکر پنل شوید و ترکر جدید بسازید. همینطور شما می‌توانید به لینک ترکر خود پارامتر اضافه کنید.

برای اطلاعات بیشتر درباره ایجاد ترکر جدید در پنل و مشاهده نمونه‌ای از آن می‌توانید به مستندات پنل مراجعه کنید.

نمونه لینک ترکر چابک:

حساب‌ رایگان:

https://sand.chabokpush.com/JY@4sc

حساب عملیاتی:

https://a.chabok.io/JY@4sc

۲.۲. انتشار لینک ترکر

پس از ایجاد یک ترکر جدید و گرفتن لینک آن کافی است آن را در کمپین‌های نصب خود قرار دهید. با این کار ترکر شما فعالیت خود را آغاز می‌کند و از این پس هر کلیک و نصب به صورت لحظه‌ای در پنل به نمایش گذاشته خواهد شد.۳. ترک کمپین‌های نصب از استور‌ها


شما می‌توانید نصب‌های خود که از استور‌های مختلف اندروید گرفته‌اید را ترک کنید.

نکته:‍‍‍‍ دقت داشته باشید که برای ترک کمپین‌های نصب باید حتما نسخه SDK چابک شما ۲.۱۵.۰ به بالا باشد.

گوگل پلی استور

برای انجام این کار باید از INSTALL_REFERRER intent اندروید استفاده کنید. این Referrer وظیفه اطلاع رسانی نصب از گوگل پلی را به SDK چابک دارد. فقط کافیست اپلیکیشن شما آن را دریافت کند. بنابراین اطمینان یابید که کد زیر در build.gradle شما اضافه شده باشد:

implementation 'com.android.installreferrer:installreferrer:1.0'


استورهای غیر از گوگل پلی (Third-Party App Stores)

این کار را چابک با دو روش استفاده از روش Referrer و آی‌دی ترکر انجام می‌دهد.

روش Referrer

در صورتی که می‌خواهید از استورهای غیر از گوگل پلی که Referrer را پشتیبانی می‌کنند ترک کنید، تگ receiver را در کلاس application فایل AndroidManifest.xml خود قرار دهید:

<receiver
  android:name="com.adpdigital.push.ChabokReferrerReceiver"
  android:permission="android.permission.INSTALL_PACKAGES"
  android:exported="true">
    <intent-filter>
      <action android:name="com.android.vending.INSTALL_REFERRER" />
    </intent-filter>
</receiver>

زمانی که شما دریافت Referrer را در اپلیکیشن خود پیاده‌سازی کردید، اطلاعات کمپین را دریافت می‌کند و به شما انتقال خواهد داد.

از طریق Referrer شما اطلاعات کلیدی ترکر خود مانند منبع نصب، آی‌دی ترکر و سطح ترکر را ارسال می‌کنید.

روش آی‌دی ترکر (Pre-Install Campaigns)

اگر هم استورها Referrer را کلا پشتیبانی نکنند شما همچنان می‌توانید منبع (Source) نصب را در کمپین خود بفهمید. برای انجام این کار باید در ابتدا ترکر خود را در پنل ایجاد کنید، آی‌دی ترکر را در متد زیر قرار دهید و پس از خروجی apk گرفتن آن را در استور مورد نظر بگذارید.

AdpPushClient.get().setDefaultTracker("YOUR_TRACKER_ID");

نکته: دقت داشته باشید که TRACKER_ID شناسه ۶ کاراکتری است که در لینک ترکر شما وجود دارد. به عنوان مثال در لینک https://sand.chabokpush.com/JY@4sc آی‌دی ترکر JY@4sc می‌باشد. این آی‌دی را می‌توانید از پنل>ترکر>جزئیات ترکر مانند تصویر زیر کپی کنید:

عکس مربوط۴. ترک جستجوی ارگانیک گوگل


گوگل به کاربران امکان می‌دهد تا با جستجوی اپلیکیشن در موتور جستجوی خود و کلیک روی آیکون آن به گوگل پلی بروند و آنجا به طور مستقیم نصب کنند.

شما می‌توانید کلید واژه‌‌ای که کاربر در گوگل جستجو کرده است را داشته باشید. چابک این کلید واژه را در سطح campaign ترکر ایجاد می‌کند.

علاوه بر آن، چابک پارامتر utm_medium را در سطح adgroup ایجاد می‌کند. این پارامتر همان معیار شمارش است.

نکته: دقت داشته باشید که برای استفاده از این قابلیت باید حتما ‍‍referrer را پیاده‌سازی کرده باشید.۵. کال‌بک‌های ترکر (Callback)


در صورتی هم که می‌خواهید داده‌های ترکر را در سیستم‌های دیگر از جمله سرورهای خود دریافت کنید می‌توانید از کال‌بک استفاده کنید. این کار را می‌توانید از پنل هنگام ایجاد ترکر جدید انجام دهید. به این ترتیب لینکی که می‌خواهید زمان رخ دادن رویداد (کلیک یا نصب) فرخوانی شود را وارد می‌کنید.

همچنین شما می‌توانید در کال‌بک خود از پارامترهایی برای اطلاعات بیشتر از مبدا رویداد کسب کنید. برای مشاهده این پارامترها و نمونه لینک کال‌بک می‌توانید به مستندات پنل مراجعه کنید.۶. مکانیزم ضد تقلب (Fraud Prevention)


SDK چابک به گونه‌ای پیاده‌سازی شده است که امکان تقلب و نصب غیر واقعی در روش‌های مبتنی بر نصب و رفتار (CPA و CPI) را به طور کامل از بین می‌برد. علاوه بر آن، به هیج وجه فراخوانی و رصد رویداد‌های چابک قابل دستکاری نیستند.

مواردی که چابک برای حذف تقلب انجام می‌دهد عبارتند از:

 • IP Filtering:

آی‌پی کاربر را در زمان کلیک و نصب تطبیق می‌دهد، جلوی نصب‌های متعدد با یک آی‌پی را می‌گیرد و همچنین آی‌پی‌های ناشناخته را رد می‌کند.

 • User Verification:

با توجه به ساختار کاربر محور بودن سیستم چابک، تمام اطلاعات کاربر در کلیک و نصب را مقایسه می‌کند تا واقعی بودن کاربر جذب شده مشخص شود.

 • SDK Signature:

روی SDK امضای خاصی را می‌گذارد تا هنگام کلیک دریافت شود و پس از نصب با اپلیکیشن شما تطبیق داده شود. همچنین یکی از راه‌های مقابله با SDK Spoofing است. SDK Spoofing یکی از راه‌های تقلب است که نصب‌ها را روی دستگاه‌های واقعی شبیه‌سازی می‌کند و آن را جزو نصب‌های کمپین محاسبه می‌نماید. این کار معمولا از اپلیکیشن‌های دیگر روی دستگاه صورت می‌گیرد و نصب‌های بی‌شمار غیر واقعی را وارد کمپین‌ شما می‌کند.

 • Server to Server Verification:

اطلاعات کاربر را هنگام کلیک جمع‌آوری می‌کند و با اطلاعاتی که سرور شما در هنگام نصب دریافت می‌کند اعتبارسنجی می‌نماید؛ در صورت عدم تطابق، نصب را رد می‌کند.

 • TTI:

زمان قابل قبول بین کلیک و نصب است. چابک به طور خودکار فاصله زمانی بسیار کوتاه را رد می‌کند و همینطور در صورتی که از محدوده‌ای که شما تعیین کرده‌اید بیشتر شود (محدوده اتریبیوشن)، نصب شمرده نخواهد شد.

 • Two-Phase Authentication:

احراز هویت برای تشخیص واقعی بودن کاربر در هنگام نصب است. در چابک این کار از طریق ارسال پیام کوتاه انجام می‌شود.۷. آشنایی با برخی مفاهیم ترکر


 • اتریبیوشن: نصب‌هایی که از طریق کمپین‌های تبلیغاتی شمرده می‌شوند.

 • بازدید: هر بار که اپلیکیشن باز شود یک بازدید محاسبه می‌شود.

 • ترکر: ابزار شمارش و رصد کمپین‌های تبلیغاتی را ترکر می‌نامند.

 • رد شده: نصب‌ها و کلیک‌هایی که غیر واقعی تشخیص داده می‌شوند و در شمارش محاسبه نمی‌شوند.

 • رویداد: هرگونه تعامل کاربر با اپلیکیشن، یک رویداد در نظر گرفته می‌شود.

 • نصب: اولین بازدید هر کاربر نصب به حساب می‌آید.