راهنمای ارتقا به نسخه ۳ چابک ویرایش

با مطالعه راهنمای زیر می‌توانید نسخه کتابخانه اندروید خود را به نسخه‌های ۳.۰.۰ به بعد ارتقا دهید. برای این کار فقط کافیست نسخه جدید را دریافت کنید، و تعدادی کد را حذف و اضافه کنید.

مراحل ارتقا را باید به ترتیب زیر انجام دهید:

۱- نصب کتابخانه

۲- مقداردهی اولیه

۳- تغییرات فایل مانیفست

۴- تغییرات ورود کاربر (Login)

۵- تغییرات خروج کاربر (Logout)۱- نصب کتابخانه

برای دریافت کتابخانه چابک تغییرات زیر را در فایل build.gradle اعمال کنید:

buildscript {
  repositories {
+    google()
    jcenter()
+    maven {
+      url "https://plugins.gradle.org/m2/" 
+    }
  }
  
  dependencies {  
+    classpath 'io.chabok.plugin:chabok-services:1.0.0'
+    classpath 'com.google.gms:google-services:4.3.2'
  }
}

برای استفاده از کتابخانه استاندارد چابک (بدون قابلیت مکان‌یابی) از کتابخانه chabok-lib که در زیر به آن اشاره‌ شده است، استفاده کنید. فایل build.gradle در ماژول اپلیکیشن را باز کرده و در بخش dependencies خطوط زیر را اضافه نمایید:

dependencies {
-  implementation 'com.adpdigital.push:chabok-lib:2.18.0'
+  implementation 'com.adpdigital.push:chabok-lib:3.1.3'

-  implementation 'com.google.android.gms:play-services-gcm:10.2.6'
+  implementation 'com.google.firebase:firebase-messaging:17.1.0'

  implementation 'me.leolin:ShortcutBadger:1.1.22@aar'
  implementation 'com.android.installreferrer:installreferrer:1.0'
}

+ apply plugin: 'io.chabok.plugin.chabok-services'
+ apply plugin: 'com.google.gms.google-services'

درصورتی که در برنامه خود نیاز به استفاده از موقعیت مکانی کاربر دارید، لازم است در ابتدا کتابخانه chabok-lib را حذف و کتابخانه chabok-lib-geo را جایگزین کنید:

dependencies {
-  implementation 'com.adpdigital.push:chabok-lib-geo:2.18.0'
+  implementation 'com.adpdigital.push:chabok-lib-geo:3.1.3'
}

در انتها گزینه سینک گریدل را بزنید.۲- مقداردهی اولیه

برای مقداردهی ابتدا از پنل خود وارد بخش تنظیمات> دسترسی و توکن‌ها> کتابخانه موبایل> فعال‌سازی راه‌اندازی هوشمند> شوید و فایل Chabok.sandbox.json یا Chabok.production.json را بسته به محیطتان دانلود کنید. فایل دانلود شده را در پوشه ماژول اصلی پروژه قرار دهید. برای توضیحات بیشتر به بخش مقداردهی اولیه در مستندات اندروید مراجعه کنید.
فایل google-services.json را از پنل فایربیس خود دانلود کنید و در پوشه ماژول اصلی اپلیکیشن خود قرار دهید. برای توضیحات بیشتر به بخش نکات ضروری نصب کتابخانه در مستندات اندروید مراجعه کنید.

حذف متد AdpPushClient.init و استفاده از متد AdpPushClient.configureEnvironment برای راه‌اندازی اولیه کتابخانه چابک در کلاس Application:

public class MyAppClass extends Application {
  @Override
  public void onCreate() {
    super.onCreate(); 

-    AdpPushClient.init(
-        getApplicationContext(),
-        MainActivity.class,
-        "APP_ID",
-        "API_KEY",
-        "SDK_USERNAME",
-        "SDK_PASSWORD",
-        "SENDER_ID"
-    ); 
-    AdpPushClient.get().setDevelopment(DEV_MODE);

+    AdpPushClient.configureEnvironment(Environment.SANDBOX); // or PEODUCTION
  }
 
-  @Override
-  public void onTerminate() {
-    if (AdpPushClient.get() != null) {
-      AdpPushClient.get().dismiss();
-    }
-    super.onTerminate();
-  }
}

اگر از کامپوننت‌های اندروید در پراسس دیگری استفاده می‌کنید. حتما متد setApplicationContext را قبل از متد configureEnvironment فراخوانی کنید.۳- تغییرات فایل مانیفست

حذف کلاس GcmReceiver و متادیتاهای غیرضروری از فایل مانیفست پروژه:

- <uses-library android:name="org.apache.http.legacy"
-        android:required="false" />  

<application
  android:name=".MyAppClass">
  
-  <meta-data android:name="com.adpdigital.push.client.SHOW_ONLY_CHABOK_NOTIFICATIONS"
-       android:value="ENABLE" />
-  <meta-data android:name="com.adpdigital.push.client.DISABLE_REALTIME"
-       android:value="TRUE" />
-
-  <receiver
-    android:name="com.google.android.gms.gcm.GcmReceiver"
-    android:enabled="true"
-    android:exported="true"
-    android:permission="com.google.android.c2dm.permission.SEND">
-    <intent-filter>
-      <action android:name="com.google.android.c2dm.intent.RECEIVE" />
-      <action android:name="com.google.android.c2dm.intent.REGISTRATION" />
-      <category android:name="MY_APPLICATION_PACKAGE_ID" />
-    </intent-filter>
-  </receiver>

</application>۴- تغییرات ورود کاربر (Login)

در صورتی که در اپلیکیشن‌تان، پس از احراز هویت، کاربر را با یک نام کاربری (USER_ID) در چابک ثبت می‌کنید، تغییرات زیر را در کدتان اعمال کنید:

- AdpPushClient.get().register("USER_ID");

+ AdpPushClient.get().login("USER_ID"); 

نکته: اگر متد register را در هر بار اجرای اپلیکیشن در کلاس Application متد ()onCreate فراخوانی می‌کنید نیازی به این کار نیست و آن دستورات را حذف کنید.۵- تغییرات خروج کاربر (Logout)

چنانچه به هنگام خروج کاربر از حساب کاربری از متدهای unregister و یا registerAsGuest استفاده می‌کنید، تغییرات زیر را در کد خود اعمال کنید:

- AdpPushClient.get().unregister();
- AdpPushClient.get().registerAsGuest();

+ AdpPushClient.get().logout();

نکته: اگر متد unregister و یا registerAsGuest را در هر بار اجرای اپلیکیشن در کلاس Application متد ()onCreate فراخوانی می‌کنید نیازی به این کار نیست و آن دستورات را حذف کنید.پس از اعمال تغییرات گفته شده در بالا، ارتقای شما با موفقیت انجام خواهد شد.